Taure Spring Open – propp

Här kommer proppen till Taures vårtävling 2019. Nytt för denna gång är att vi laddar även med Reining-klasser. Flertalet av tävlingsklasserna körs från E- till C-nivå. Nedan hittar du även en tävlingsaffisch som du gärna får vara med att sprida. Fråga först innan du sätter upp den på någons anslagstavla eller vägg 🙂 Varmt välkomna till en härlig westerndag! Länk […]

Läs mer

Är du en av våra nya tävlingsledare?

Vi behöver ständigt nya och fler tävlingsledare för att kunna hålla i våra och andra WRAS-anslutna klubbars tävlingar. Utan en ansvarig tävlingsledare måste tävlingen ställas in. Som tävlingsledare ansvarar du för tävlingens samtliga deltagare och säkerställer att tävlingen genomförs på ett regelmässigt och säkerhetsmässigt korrekt sätt inom hela tävlingsområdet. Alla WRAS-anslutna klubbar har tillgång till samtliga av WRAS utbildade tävlingsledare. […]

Läs mer

Valberedningens förslag

Taures valberedning nominerar inför årsmötet 2019-02-03 följande till klubben styrelse under 2019: Ordförande på 2 år: Ann-Louise Toth KancsarSuppleant på 1år: Lena AnderssonSuppleant på 1 år: Helen WestlundRevisor: Anna Thulin GlöersenRevisorsuppleant: Karin EliaesonValberedningen föreslår val av Hannalouise Haylee Unnermark till Taures valberedning på 3 år. Välkomna till årsmötet! Annika Fjällborg, sammankallande valberedningen

Läs mer

Välkommen till Taure årsmöte 3/2

Alla medlemmar i Taure Western Riders Stockholm kallas härmed till årsmöte. Plats: Stadsberga Västergård i annexet Tid: Söndag 3 februari 2019 kl. 15.00 Här finns nu samtliga dokument som vi kommer att gå igenom i korthet under mötet. Dagordning Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Balansräkning Resultaträkning Valberedningens förslag till styrelse under 2019 Årsmötet följs av ett kort medlemsmöte där alla är välkomna med […]

Läs mer
1 3 4 5 6 7 22