STYRELSEN

Styrelsen 2018

Styrelsen har regelbundet möten, och håller däremellan kontakt via mejl.
Vi tar förstås jättegärna emot förslag och synpunkter! Mejla styrelsen@twrs så tar vi upp det på agendan.

Ordförande: Ann-Louise Toth
Kassör: Karoline Mellgren
Sekreterare: Sara Danvind
Ledamot:Charlotte Lindström
Ledamot: Olivia Jonasson
Ledamot: Maria Pelle-Bäck
Suppleant: Lena Andersson
Suppleant: Helene Westlund

Revisor: Anna Thulin Glöersen
Revisorsuppleant: Karin Eliaeson

Valberedning: valberedningen@twrs.se
Valberedning: Annika Fjällborg (sammankallande),Christina Unnermark, Haylee Unnermark.

Medlemsregister: Malin Karlsson, register@twrs.se

Årsmötet utsåg Maria Pelle-Bäck som ombud till WRAS Förbundsstämma då tidigare WRAS fyra distrikt är upplösta. Du når Taures ombud på mejl: ombud@twrs.se.