FUNKTIONÄR

Det behövs alltid funktionärer. Här är en beskrivning av de olika funktionärsrollerna utöver domare, domarsekreterare och tävlingsledare som kräver utbildning och licens.

Det är tävlingsledaren som bestämmer ALLT under tävlingsdagen!

Funktionärsansvarig: Ansvarar för alla funktionärer under dagen t ex raster och avlösning.

Speaker: 1. Ansvarar för att ljudanläggning fungerar, att tävlingsbeskrivningar finns framme och att vi har skön musik i högtalarna.

Sekretariat: 1 ansvarig + 1 assistent. Ansvarar för att alla ekipage har betalat sina anmälningsavgifter, får nummerlappar, blir anvisade rasthagar, att mönster och resultatlistor anslås på anvisad plats, ger underlag till prisutdelning.

Banchef: 1. Ansvarar för att banorna byggs utifrån WRAS mönster och reglementen.

Banbyggare: 2Ansvarar för att banorna blir byggda utifrån gällande mönster. Både lättare och lite tyngre fysisk ansträngning.

Framridning: 1 + 1 avlösare. Ansvarar för att rätt antal ekipage är på framridningsbanan och att de följer regler för framridning, mockar, ropar upp tävlande ekipage.

Prisutdelare: 1 + 1 avlösare. Ansvarar tillsammans med sekretariat att rätt pris delas ut till rätt ekipage.

Kafeterian: 2 minst. Ansvarar för att inköp görs, lunchen förbereds, fika och tilltugg finns på plats, tar betalt av gäster och ger funktionärer sin fria lunch och fika.

Parkering: 2 st. Ansvarar för att ekipage blir anvisad parkeringsplats, att bedöma att samtliga ekipage visar upp korrekta vaccinationsintyg (vaccination mot hästinfluensa)

Övrigt (hagar, allmän koll/hjälp): 1 st. Ansvarar tillsammans med sekreteriatet att hagar och boxar finns tillgängliga för gäster, att de är urstädade efter användning, att inget hö eller vatten finns kvar.  

En tävlingsdag – hålltider

07.00 Parkering öppnar. Alla ekipage ska visa vaccinationsintyg innan någon häst lastas ur.
07.00 Sekretariat, framridning och fik behöver vara på plats. Vi tar en snabb fika hos parkeringsvakterna och stämmer av övergripande schema, luncher, avbyten, hagtillgång m fl. Det är både tävlingsledaren och funktionsansvariga som ansvarar för att den här genomgången görs. 
07.30 Sekretariatet öppnar.
08.00 Övriga samt att startande ekipage ska vara anmälda för tävlingens förmiddagsgrenar.
08.15 Framridningsbana öppnar
09.00 Första start
11.00 Startande ekipage ska vara anmälda för tävlingens eftermiddagsgrenar.
Sluttid är när tävlingen är klar, kafeterian är städad och återställd, ridhus, läktare, toaletter är städade samt att hagar/parkering är städade och återställda.
 
Som heldagsfunktionär bjuder klubben naturligtivs på lunch + fika!

Intresserad? Skicka ett mail till styrelsen@twrs.se och anmäl ditt intresse. Är du nyfiken men aldrig varit funktionär tidigare? Lugn, vi ser till att du vet vad och när något ska göras.

Alla behövs – så kom och ha roligt med oss!