STYRELSEN

Styrelsen 2022

Styrelsen 2022 har regelbundet möten och håller däremellan kontakt via mejl och chattar. Vi tar förstås jättegärna emot förslag och synpunkter! Mejla hela styrelsen på mejl styrelsen@twrs.se 

Ordförande: Karoline Mellgren, ombud WRAS Förbundsstämma
Sekreterare: Sara Danvind
Kassör: Annika Fjällborg
Ledamot: Lena Fornesten f d Andersson
Ledamot: Lotta Rosén
Suppleant: Camilla Söderlund
Suppleant: Sara Taube

Klubbrevisor: revisor@twrs.se

Revisor: Anette Fogelmark
Revisorsuppleant: Mari Lindgren

Valberedning: valberedning@twrs.se

Anna Nordlander, Johanna Lycksell, Kerstin Ståhlborg

Sponsoransvarig: vakant

Medlemsregister:  register@twrs.se