STYRELSEN

Styrelsen 2021

Styrelsen 2021 har regelbundet möten och håller däremellan kontakt via mejl och chattar. Vi tar förstås jättegärna emot förslag och synpunkter! Mejla hela styrelsen på mejl styrelsen@twrs.se 

Ordförande: Karoline Mellgren
Sekreterare: Tina Kennebäck (suppleant)
Kassör: Kerstin Ståhlborg
Ledamot: Lena Andersson (även WRAS distriktsombud)
Ledamot: Annika fjällborg
Ledamot: Lotta Rosén
Suppleant: Camilla Söderlund

Revisor: Anette Fogelmark
Revisorsuppleant: Ann-Louise Toth Kancsar

Valberedning: valberedning@twrs.se
Valberedning: Anna Nordlander, Lisbeth Wollin, Johanna Lycksell

Sponsoransvarig: vakant

Medlemsregister:  register@twrs.se