STYRELSEN

Styrelsen 2018

Styrelsen 2018 har regelbundet möten och håller däremellan kontakt via mejl och chattar.
Vi tar förstås jättegärna emot förslag och synpunkter! Mejla ann-louise@twrs.se så tar vi upp det på agendan.
Hela styrelsen nås också på mejl styrelsen@twrs.se.

Ordförande: Ann-Louise Toth
Sekreterare: Sara Danvind
Kassör: Karoline Mellgren
Ledamot: Charlotte Lindström
Ledamot: Olivia Jonasson
Ledamot: Maria Pelle-Bäck
Suppleant: Lena Andersson
Suppleant: Helene Westlund

Revisor: Anna Thulin Glöersen
Revisorsuppleant: Karin Eliaeson (även Sponsor-ansvarig)

Valberedning: valberedningen@twrs.se
Valberedning: Annika Fjällborg (sammankallande), Christina Unnermark, Haylee Unnermark

Medlemsregister: Malin Karlsson, register@twrs.se

Styrelsen har även utsett 1 st ombud till förbundsstämman som representerar klubben i WRAS-sammanhang: Maria Pelle-Bäck. Du når ombudet på e-postadressen ombud@twrs.se