STYRELSEN

Styrelsen 2024

Styrelsen 2024 har regelbundet möten och håller däremellan kontakt via mejl och chattar. Vi tar förstås jättegärna emot förslag och synpunkter! Mejla hela styrelsen på mejl styrelsen@twrs.se 

Ordförande: Karoline Mellgren, ombud WRAS Förbundsstämma
Sekreterare: Sara Danvind
Kassör: Annika Fjällborg
Ledamot, vice ordförande: Lena Fornesten, ombud WRAS Förbundsstämma
Ledamot: Sabine Gunnarsson
Suppleant: Lotta Rosén
Suppleant: Anna Ketolainen

Klubbrevisor: revisor@twrs.se

Revisor: Nina Wärting Siwert
Revisorsuppleant: Marika Almgren

Valberedning: valberedning@twrs.se

Kerstin Ståhlborg

Sponsoransvarig: Anna Ketolainen

Medlemsregister:  register@twrs.se