STYRELSEN

Styrelsen 2020

Styrelsen 2019 har regelbundet möten och håller däremellan kontakt via mejl och chattar.
Vi tar förstås jättegärna emot förslag och synpunkter! Mejla ann-louise@twrs.se så tar vi upp det på agendan.
Hela styrelsen nås också på mejl styrelsen@twrs.se.

Ordförande: Ann-Louise Toth
Sekreterare: Tina Kennebäck (suppl)
Kassör: Karoline Mellgren
Ledamot: Lena Andersson
Ledamot: Helen Westlund
Suppleant: Camilla Söderlund

Revisor: Inger Westlund
Revisorsuppleant: Niclas Daborn

Valberedning: valberedningen@twrs.se
Valberedning: Annika Fjällborg (sammankallande), Lisbeth Wollin, Johanna Lycksell

Sponsoransvarig: Lotta Rosén

Medlemsregister:  register@twrs.se

Styrelsen har även utsett 1 st ombud till förbundsstämman som representerar klubben i WRAS-sammanhang. Du når ombudet på e-postadressen ombud@twrs.se