STYRELSEN

Styrelsen 2023

Styrelsen 2023 har regelbundet möten och håller däremellan kontakt via mejl och chattar. Vi tar förstås jättegärna emot förslag och synpunkter! Mejla hela styrelsen på mejl styrelsen@twrs.se 

Ordförande: Karoline Mellgren, ombud WRAS Förbundsstämma
Sekreterare: Sara Danvind
Kassör: Annika Fjällborg
Ledamot, vice ordförande: Lena Fornesten
Ledamot: Lotta Rosén
Suppleant: Camilla Söderlund
Suppleant: Sabine Gunnarsson

Klubbrevisor: revisor@twrs.se

Revisor: Nina Wärting Siwert
Revisorsuppleant: Marika Almgren

Valberedning: valberedning@twrs.se

Anna Nordlander, Kerstin Ståhlborg, vakant

Sponsoransvarig: vakant

Medlemsregister:  register@twrs.se