Protokoll från årsmötet 2019

Nu finns protokoll från Taures årsmöte 19-02-03 att läsa. Följ länken =>